Pravno obvestilo

Lastnica spletnega portala Kronist Novega mesta je Mestna občina Novo mesto. Spletni portal je oblikovala T-media d.o.o., ureja pa ga fotograf-kronist v sodelovanju z Zgodovinskim arhivom Ljubljana. Vse informacije in dokumenti na spletnem portalu Kronist Novega mesta so predmet avtorske zaščite in so last Zgodovinskega arhiva Ljubljana. Fotograf-kronist ima kot avtor fotografij vse moralne pravice, ki izhajajo iz njegovega avtorstva.

Fotografije in besedila s teh spletnih strani je dovoljeno prenašati le za zasebno rabo. Pri tem je treba ohraniti vsa opozorila o avtorskih pravicah. Fotografij in besedil, namenjenih ogledu in branju, ni dovoljeno uporabljati v komercialne namene, razen pod pogoji, ki jih določi Zgodovinski arhiv Ljubljana.

Brez pisnega dovoljenja lastnika spletnih strani (Mestna občina Novo mesto), lastnika gradiva (Zgodovinski arhiv Ljubljana) ter avtorja fotografij ni pod nobenim pogojem dovoljeno kopirati, reproducirati, spreminjati, pošiljati po navadni ali elektronski pošti niti razširjati na kak drug način nobenega gradiva, ki je objavljeno na spletnem portalu Kronist Novega mesta.

Uporabniki, ki bi kršili zgornje določbe, bodo za kršitve kazensko in finančno dogovorni.

Zgodovinski arhiv Ljubljana Enota za Dolenjsko in Belo krajino Novo mesto
Skalickega ulica 1
8000 Novo mesto
Slovenija
tel: +386 (0)7 394 22 40
fax: +386 (0)7 394 22 48
zal.nme@guest.arnes.si
www.zal-lj.si

O projektu »

Najbolj brano