KRONIST NOVEGA MESTA

Spletna stran projekta 'Kronist Novega mesta' je namenjena predstavitvi manjšega dela zbirke digitalnih fotografij, ki nosi enako ime. Zbirko je novomeška enota Zgodovinskega arhiva Ljubljana v sodelovanju z Mestno občino Novo mesto zasnovala leta 2011 v okviru Evropske prestolnice kulture.

Namen projekta in zbirke, ki z njim nastaja, je fotografsko dokumentiranje različnih vidikov kulturnega, družbenega, političnega, gospodarskega in športnega dogajanja v Novem mestu ter njegovi okolici. Nosilec projekta je novomeška enota Zgodovinskega arhiva Ljubljana, izvajalec pa uveljavljeni novomeški dokumentarni fotograf Boštjan Pucelj, ki deluje po strokovnih navodilih arhiva. Ustvarjena obsežna zbirka digitalnih fotografij je urejena po standardih arhivistične stroke, kar pomeni, da so vse fotografije opremljene s spremljajočimi metapodatki: z opisom vsebine, lokacijo, datacijo ter s tehničnimi podatki. Postala je pomemben zgodovinski slikovni vir za raziskovalce zgodovine Novega mesta, obenem pa je pod posebnimi pogoji na voljo tudi v druge namene: za promocijo Novega mesta, za različne razstavne in komercialne namene ipd.

Fotografska zbirka digitalnih fotografij 'Kronist Novega mesta' (sign.: SI_ZAL_NME/0195) je kot javno arhivsko gradivo javnosti deloma dostopna na spletu, v celoti pa je za ogled in uporabo na voljo v čitalnici novomeške enote Zgodovinskega arhiva Ljubljana, na gradu Grm (Skalickega ulica 1) v Novem mestu.

Zgodovinski arhiv Ljubljana Enota za Dolenjsko in Belo krajino Novo mesto
Skalickega ulica 1
8000 Novo mesto
Slovenija
tel: +386 (0)7 394 22 40
fax: +386 (0)7 394 22 48
zal.nme@guest.arnes.si
www.zal-lj.si

O projektu »

Najbolj brano