Geodetski instrumenti in oprema

24. 2. – 13. 4. 2017

Zveza geodetov Slovenije je v sodelovanju s Dolenjskim geodetskim društvom izdala zajetno knjigo, kjer so zbrani podatki in fotografije o vseh geodetskih instrumentih, ki so se uporabljali pri vzpostavitvi in vzdrževanju zemljiškega katastra na Slovenskem. Obširna publikacija je bila izdana v letu 200-te obletnice, ko je bil izdan patent za nastanek franciscejksga katastra. Poleg knjige pa je lokalno društvo skupaj z Dolenjkim muzejem naredilo prvo tovrstvo pregledno razstavo na Slovenskem, kjer je predstavilo tehnično opremo od nekoč do danes. Avtorja razstave sta Marjeta Bregar in Boštjan Pucelj.

Zgodovinski arhiv Ljubljana Enota za Dolenjsko in Belo krajino Novo mesto
Skalickega ulica 1
8000 Novo mesto
Slovenija
tel: +386 (0)7 394 22 40
fax: +386 (0)7 394 22 48
zal.nme@guest.arnes.si
www.zal-lj.si

O projektu »

Najbolj brano