Otvoritev Centra razvoja, raziskav in inovacij - CRRI

10. 3. 2017

Ustanovitev CRRI v Podbrezniku so podprle večje občine, in sicer Črnomelj, Metlika, Novo mesto, Ribnica in Trebnje. Podporo delovanju so izkazala tudi podjetja, ki so se že vključila v delovanje centra ali pa to še načrtujejo. Gospodarski kazalniki naše regije so pokazali, da majhna in srednja velika podjetja pogosto premalo vlagajo v razvoj in raziskave, saj so jim težje dostopni centri znanja. V regionalnem razvojnem programu za obdobje 2014-2020 je bila dana pobuda, da se v regiji okrepi delovanje na področju razvoja, raziskav in inovacij z ustanovitvijo CRRI. Otvoritvi je prisostvovala tudi ministrica za izobraževanje, znanost in šport dr. Maja Makovec Brenčič.

Zgodovinski arhiv Ljubljana Enota za Dolenjsko in Belo krajino Novo mesto
Skalickega ulica 1
8000 Novo mesto
Slovenija
tel: +386 (0)7 394 22 40
fax: +386 (0)7 394 22 48
zal.nme@guest.arnes.si
www.zal-lj.si

O projektu »

Najbolj brano